smartgeld

Acı parası: Smartengeld

Herhangi bir kaza ya da olaydan sonra çekilen acı, çile, incinme, zahmet ve yaşam sevincinin ortadan kaldırılması gibi olumsuz etkilenmelerin, yani manevi zararın maddi olarak karşılığı olan tazminat acı parasıdır.

Acı parasının hesaplanması kolay değildir. Oldukça zor ve görünmeyen manevi zararın tazminat olarak hesaplanması sözkonusudur. Acı parasının hesaplanması uzun bir süreç gerektirebilir. Çünkü; acı parasının hesaplanabilmesi için, kişinin sağlık durumunda bir netlik, bir sonuç olması gerekir. Yani; kişi ya iyileşmiş ya da daha iyileşmesinin mümkün olamayacağı, kısmen ya da tamamen sakat kalacağı beliginleşmiş olması gerekir.

Kimlerin Acı Parası Hakkı Vardır?
Hollanda’da kazazedelerin acı parası talep etme hakkı vardır. Kazazedenin aile ya da akrabasının acı parası talebi sözkonusu değildir. Ancak, ‘şok hasarı’ adı altında, yani direkt olarak kaza anında mağdurun yanında bulunma ya da kazaya karışma durumlarında acı parası talebi hakkı olabilir. Aileden birinin vefat etmesi durumunda ‘ölüm tazminatı’ hakkı vardır.

Ne Zaman Kaza Tazminatı Hakkı Vardır?
Kaza tazminatı alabilmek için aşağıdaki durumların mevcut olması gerekir:

  • Tazminatı ödeyecek sorumlu tarafın olması;
  • Sorumluluk ispat edilmiş ve kabul edilmiş olması;
  • Kaza sonrası yaralanma ve incinmenin ispat edilmesi.

Sorumluluk tespit edilirken, kazada kimin hatalı olduğu önemlidir. Kişinin belirli oranda kendi hatası da olabilir. Eğer başka birinin sebep olduğu bir kaza ise, ispat edilmesi ve sorumluluğun kabul edilmesi gerekir. Kaza sorumluluğu kabul edilirse, kaza tazminatını ödemesi gerekir.

Acı Parasını Kim Ödemelidir?
Eğer bir trafik kazası sözkonusu ise, sorumlu tarafın WA-verzekering (Trafikte Yasal Mesuliyet Sigortası) var demektir ve bu sigorta devreye sokularak kaza tazminatını öder.

Karşı tarafın araba ya da motor sigortası yoksa, o zaman ‘waarborgfonds motorvoertuigen’ motorlu taşıtlar fonuna kaza tazminatı için başvuruda bulunulabilir.

Karşı taraf bisikletli ya da yaya ise, WA-verzekering (AVZ) sigortası olabilir. Eğer WA-verzekering yoksa, o zaman kişinin kendisi kazadan sorumlu tutulur. Karşı tarafın ‘aansprakelijkheidsverzekering’ yani mesuliyet sigortası,  ‘ongevallenverzekering’ yani kaza sigortası gibi sigortaları olabilir ve bu sigortalar devreye sokulabilir.

Acı Parasının Miktarı
Kaza Uzmanları acı parası miktarının belirlenmesinde, mahkeme kararları ve aynı özellikteki somut davalarının acı parası miktarları dikkate alırlar. Üç yılda bir ‘smartengeld’ adıyla acı parası ile ilgili önemli dava ve kararlar kitap olarak yayınlanır. Ayrıca bu konuda bir çok meslek dergileri yayınlanmaktadır. Bütün bunlar devlet hukukçuları, sigorta şirketleri, avukatlar ve kaza hukuku büroları içindir.

Acı parası hesaplamalarında davanın sadece hukuki yönü değil, aynı zamanda sağlık yönü de büyük önem arz eder. O nedenle sağlık durumu dikkate alınmadan, sigorta şirketi ile görüşmeleri sürdürmek pek akıllı bir yol olmaz. Kaza davasının mutlaka uzman bir kurum tarafından profesyonelce ele alınması gerekir.

Kaza Uzmanı olarak www.kazauzmani.nl  biz kaza davanızı üstlenir, ücretsiz olarak gerekli takibini yapar, sizinle görüşerek hak ettiğiniz kaza tazminatını direkt olarak sizin hesabınıza aktarılmasını sağlarız. Bizim bütün bu hizmetlerimizde yaptığımız masraf, yasal olarak sorumlu sigortadan talep edilir. Müşteri herhangi bir ücret ödemez ve herhangi bir şey yapmasına gerek kalmaz. Sadece sağlık durumu ile ilgilenir.

Acı Parası Miktarındaki Faktörler

  • Kazanın şekli ve hafif ya da ağır olması;
  • Çekilen acı, çile ve olumsuz etkilenmeler;
  • İyileşme süresi;
  • Kalıcı yara izleri, bedensel engeller, çalışamama durumu, kısmen sakatlanma, eğitimde aksama, kariyer kaybı, vb. durumlar;
  • Kazazedenin yaşı, kadın ya da erkek olması;
  • Kazada mağdurun ne oranda hatalı olduğu ve kaza

davası sürecinin uzaması gibi…

Yurtdışında Acı Parası
Yurtdışındaki kazalar için de acı parası hakkı vardır. Acı parası miktarı ülkeden ülkeye göre değişebilir.

Medyadaki astronomik acı parası rakamları daha çok Amerika’da görülmektedir. Aslında bu miktarlar; gelir kayıpları, kariyer ve imaj kayıpları, avukat masrafları olarak tazminatın bütünü yansıtılılarak yüksek miktarlar olarak ortaya çıkmaktadır.

Hollanda’da acı parası ile diğer masraflar ayrı olarak hesaplanır. Acı parası ile ilgili emsal teşkil eden bir mahkeme kararı vardır ve hükümetin de bu konuda iyileştirme planları sözkonusudur.

Etiketler :