Kaza dosyalarına sadece tazminat (letselschadevergoeding) alınır şeklinde bakmamak lazım. Çünkü kazazedenin yeniden kaza öncesi hayatına yeniden kavuşturulması da çok önemlidir. Kazadan sorumlu sigortaların bu konuda sorumlulukları vardır. 

 

Kazazedelerin sadece sağlık anlamında iyileşmesi olarak bakmamak lazım; aynı zamanda da günlük hayatı, iş hayatı, sosyal hayatı, içinde bulunduğu duygusal ve psikolojik durumlar dikkate alınıp, mümkün olduğunca kaza öncesindeki hayata yeniden kavuşturulması sözkonusudur.

 

Bunu gerçekleştirebilmek için de, kazazedeler için en uygun programın belirlenmesi ve mevcut imkanlardan yararlanılması gerekmektedir. Başka bir deyişle, kazazedenin hayata kaldığı yerden devam etmesi gerekir. Böylelikle kazazede kendi özgür iradesine kavuşmuş, sosyal ve ekonomik hayatına kaldığı yerden devam edebilme imkanı tanınmış olacaktır.

 

Bu konuda ilgili kurumların uzman personeli hizmet sunması gerekir. Öncelikle kazazede, temsilcisi ve sigorta sağlık ve sağlık dışındaki konularla ilgili araştırma yapıp ihtiyaç duyulan programı belirlemeleri gerekir. Kazazedeler de programa inanması ve başarılı olunabilmesi için elinden geleni yapması gerekir. Sorumlu sigorta da masrafları karşılayacağını beyan eder ve belirlenen kurum ya da kurumlara görev verilir.

 

Araştırmalarda aşağıdaki konular dikkate alınmalıdır:

 • Gerekli tedaviler ve sağlık uzmanları
 • Günlük yaşam aktiviteleri
 • Kazazedenin kaldığı evin yeni duruma cevap verecek nitelikte olması
 • Ev içi aktiviteler
 • Ev dışı aktiviteler
 • Zorunlu iletişim ve işbirlikleri
 • Ev içi ve dışında yürüme ve yolculuk imkanları
 • Aile içi ve dışındaki sosyal hayat
 • Kendi işi ya da işvereni ile ilgili ilişkiler, sorunlar ve çözümler
 • Kazazede eğer çalışmıyorsa, ev içi ve ev dışı için aktivitelerin belirlenmesi

 

Bütün bunların gerçekleştirilmesi için de;

 • Sağlık sürecinde (tedavi döneminde) bu programa ihtiyaç duyulursa, bir an önce yürürlüğe koymak
 • Kazazede, temsilci ve sigorta ile görüşerek, en uygun programın belirlenmesi
 • Bu hizmetler, belirlenen kurumlar tarafından en iyi bir şekilde verilmelidir
 • Taraflar birlikte karar vermeli
 • Programın başlangıcından bitişine kadar meslek kuralları içinde iyi bir bilgi ve iletişim hizmeti yürütülmelidir
 • Bu hizmetler süresince kaza süreci kurallarına (Richtlijnen van de Letselschaderaad) uyulmalıdır
 • Hizmet veren kurum rahatlıkla kazazede ile iletişim ve işbirliği içinde olmalıdır

 

İş Uzmanı ve yeni bir iş ya da işyeri

Kaza dosyalarında İş Uzmanı’nın önemli bir yeri vardır. Kazazedenin temsilcisi ile sigorta görüşmesi sonrası ihtiyaç duyulursa İş Uzmanı devreye konulur. Öncelikle İş Uzmanı kazazedenin mevcut iş durumunu inceler. Yeniden işe dönme imkanları incelenir ve eğer aynı iş mümkün olmuyorsa, başka bir işe yerleştirme, hatta yeni bir işyeri açma ve bunun için gerekli kursları izleme, dil kursları izleme gibi bir çok imkanlar göz önünde tutularak en uygun çözümler üretilir. Bu konuda www.inter-focus.nl internet sayfasını izleyebilirsiniz.