BİR KAZA DAVASINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR NELERDİR?

  1. Davayı üstlenme

Kaza davasının yasal takibini üstlenen kurum, kazazede (müşteri) ile hangi şartlarda davayı üstlkendiğini anlatır.  Bu aracı kurum, kazazedenin hakkını savunacaktır.  Kazazede ile sigorta arasındaki iletişim, resmi olarak bu kurum aracılığıyla gerçekleştirilir.

 

  1. Sorumlu sigorta ile iletişim

Kazadan sorumlu olduğunu talep mektubuna, karşı sigorta iki hafta içinde kazazede ve temsilci kuruma yazılı olarak cevap vermek zorundadır.

 

  1. Araştırma başlatmak

Kazaya sebep olan kişinin sigorta şirketi, sorumluluk talebi yazısını aldıktan hemen sonra bir araştırma başlatır.

 

  1. Dava hakkında görüş belirleme

Kazadan sorumlu olduğu talebi alan sigorta şirketi, 3 ay içinde sorumluluk hakkındaki gerekçeli kararını verir.

 

  1. Dava ile ilgili detaylı çalışma ve iletişimler

Taraflar, kazazedenin içinde bulunduğu durumu (kişisel durumu, çalışma durumunu, geleceği) dikkate alarak uygun çözüm bulmaya çalışırlar. Gerektiğinde detaylı bilgi istenir. Sigorta şirketi detaylı bilgi almada zorluk yaşayabilir. Sigorta şirketi yılda en az bir kez kazazede ile görüşme yaparak, durumu hakkında bilgi alır ve kazazedeye yardımcı olur. Eğer kazazede istemezse bu görüşme gerçekleşmez.

 

  1. Açıklamalı hasar (zarar) raporu

Kazazedenin temsilcisi kurum, gerekçeli hasar raporu hazırlar. Kazadan sorumlu karşı sigorta şirketi, bu raporda belirtilen konuların bazılarını kabul eder ve bazıları hakkında da daha geniş bir araştırma isteyebilir. Sigorta şirketi eğer davada belirli bir aşamaya gelinmişse, kazazede kurumunun verdiği hizmet masrafları ve kazayla ilgili başka bir araştırmaya ihtiyaç duyup duymadığı konularındaki görüşünü bildirir.

 

  1. Tazminatın ödenmesi

Sigorta şirketi ile kazazede tesmsilcisi kurum kazazedenin onayını alarak tazminat konusunda uzlaşma sağlanmışsa, iki hafta içinde ödeme yapılır.

 

  1. Dava iki yıldan uzun sürerse: değerlendirme

Dava bildirisinden sonra, eğer süreç iki yılı geçmişse, taraflar oturup neden bu kadar uzadığını konuşmaları gerekir. Bu durumda tarafların yapılacak somut işleri yeniden belirleyip, dosyanın en erken bir sürede kapatılması için işleri hızlandırmaları gerekir.

 

  1. Çözüm arama

Eğer dava bir yerde kitlenirse, taraflar hangi konuda anlaşamadıklarını belirler ve en kısa zamanda bir çözüm yolu ararlar.

 

  1. Üçüncü bir kurumu devreye sokma

Eğer taraflar kendi aralarında ortak bir çözüm kunusunda uzlaşamazsa, o zaman üçüncü bir kurum devre sokulur. Bu kararın ortak alınması tercih edilmelidir.

 

Geniş bilgi için www.letselschaderaad.nl de GBL olarak bakınız.