Kaza Davalarında Pratik Çözüm ve İkinci Görüş Hakkı

kaza-davalari

 

De Letselschade Raad Kaza Hasar Hizmetleri Kurumu
Gedragscode Behandeling Letselschade GBL Kaza Davaları Uygulamalarında Uyulması Gereken Kurallar
Het Verbond van Verzekeraars Sigorta Şirketleri Birliği
Personenschade Instituut Verzekeraars (PIV)-Sigorta Şirketleri İnsan Odaklı Hasar Hizmetleri Kurumu
Pragmatische oplossing pragmatik çözüm, sonuca yönelik çözüm

İnsan odaklı Kaza Hasar Hizmetleri Kurumu’nun, Kaza davalarında uyulması gereken kuralların uygulanması ile ilgili yaptığı araştırmaya göre:

Sigorta şirketleri, kaza uzmanları ve avukatlar, kaza tazminatları konusunda halen yeterince pragmatik çözüm üretme yöntemini kullanmıyorlar.

Araştırmaya göre, kaza davaları % 92’lik bir oranda mevzuatlarda belirtilen iki yıllık süre içinde sonuçlandırılmaktadır. Ancak, eğer daha fazla pragmatik çözüme yönelik daha fazla insiyatif kullanılabilse, o zaman % 22 oranında davalar daha erken sonuçlanabilirdi. Bu % 22’lik oran içinde, % 14’lük bölümünü ise hasar hesaplanmasına harcanmaktadır. Ayrıca risk analizi de burada çok zaman almaktadır.

Pragmatik çözüm nedir?
Kaza davalarının uzamadan, sekteye uğramadan çözüme yönelik uygulanabilir bir dava sonuçlandırma yöntemidir.

Kaza davalarında, dosyanın kapanması zamanı gelmişse, dosyayı daha fazla uzatmamak gerekir. Gereksiz yere uzayan davalardan hiç kimse memnun olmaz, zaman kaybetnmiş olunur ve bundan da en çok mağdur kişi etkilenir, hatta çözüm daha da zorlaşabilir.

Kaza Uzmanı’na göre; GBL uygulamaları dahilinde, pragmatik çözüm üretme konusunda daha fazla insiyatif ele alınarak davaların sonuçlandırılması ile dava süreci hızlanacak ve mağdur insan da daha fazla mağdur durumda kalmayacaktır.

Halk arasındaki davanın uzaması ile alınacak tazminatın da artacağı düşüncesi doğru değildir. Çünkü nasıl ki her insan özeldir (uniek), her dosya da kendi içinde özeldir ve kıyaslama yapılması yanlış olur. Eğer şartlar oluşmuşsa, dosyayı daha uzatmadan sonuçlandırmak en doğru yol olacaktır. Bunu kaza uzmanları, kaza avukatları, eksperler ve sigortalar bilirler. Avukatlar genelde her ne kadar dosyanın uzamasından yana avantajlı olduklarını düşünseler de, müşteri için avantajlı olmayabilir, hatta daha dezavantajlı da olabilir. Profesyonel hizmet sunmaktan uzaklaşmış, hatta kaza davalarında uyulması gereken kurallara ters düşülmüş olunabilir. Mağdurun bu durumu iyi analiz etmesinde yarar vardır.

Çünkü her mağdur, tazminat hakkının kısa zamanda belirlenmesi ve ödenmesini ister.

İkinci Görüş Hakkı (second opinie)
Dava süreci her zaman mağdurun istediği şekilde yürümeyebilir ve uygulamalarda farklılıklar sözkonusu olabilir. Davanıza bakan uzmanınız ya da avukatınız davaya ilişkin önerileri ve kendi menfaatleriyle sizin menfaatleriniz çakışabilir. Bu durumda mağdurun durumu iyi analiz etmesi, temsilcisiyle durumu değerlendirmesi ve isteğinde ikincı görüş alma hakkını kullanmasında yarar vardır.

Çoğu sigorta şirketleri, mümkün olduğunca en kısa sürede pragmatik yöntemlerle davaları çözme konusunda tazminatta uzlaşarak dosyayı kapatmak ister. Bu çözümü müşterinin temsilcisinin yapması gerekir. Çünkü devrede müşterinin haklarını savunan ve koruyan temsilci haricinde, sigorta şirketi yasal olarak müşteri ile temas kuramaz ve öneride bulunamaz.

Kaza Uzmanı, mahkemeye gidilmeksizin verdiği hizmetten dolayı mağdur müşteriden herhangi bir ücret almaz. Çünkü, sorumluluğu kabul eden sorumlu sigorta, yasal olarak zaten bu masrafları karşılamaktadır.

Kaza Uzmanı aynı zamanda, mağdurun alacağı tazminattan herhangi bir kesinti yapılmadan, sigorta tarafından direkt mağdurun hesabına yatırılmasını sağlar. Sonuç olarak mağdurun tazminatına hiç dokunulmaz, bu tazminattan vergi de kesilmez.
Ancak piyasada, verdiği hizmetin masrafını sorumlu sigortadan aldıktan sonra, ayrıca mağdurdan ücret istemek ya da alacağı tazminattan kesmek isteyenler olabilir. Biz Kaza Uzmanı olarak, bu davranışı hiç etik bulmuyor, doğru bir davranış olduğunu düşünmüyoruz. Müşterilerin bu konuya dikkat etmelerini öneriyoruz.