Kaza hukuku kapsamında (trafik kazası, iş kazası ya da başka kazalar) açılan dosyalarda, sorumlu sigortadan hangi zararlar talep edilir?

Her kazazedenin durumuna göre farklı olabilecek olası zarar kalemlerini kısaca şu şekilde açıklamak mümkündür:

 • Materiale schade (araba, motor, minibüs ve benzeri motorlu taşıtlar). Bunlar genelde kazazedenin kendi sigortası devreye sokular halledilir.

 

 • Immateriële schade (letselschade). Özet olarak zararları sıralayalım:
 • Bisiklet, telefon, gözlük, laptop, giysi ve benzeri kişiye ait özel eşyalar. Araba hasarı için eksper geldiğinde bazen bu zarar listesine ekler. Eğer eklenmemişse o zaman diğer giderlere (zarar kalemleri) eklenir.
 • Sağlık giderleri (medische kosten): Genelde temel sigortası olanlar fizik tedavisi, psikolog ve benzeri tedaviler için bazı masrafları önce kendi ödemesi gerekir. Makbuzları önce kişi kendi sağlık sigortasına sunar ve ödenmiyorsa o zaman sorumlu sigortadan talep edilir.
 • Yol masrafları (reiskosten): genelde km başına 0,26 cent hesaplanır
 • Evde işleri ve bakım (huishoudelijk hulp+mandelzorg): Kişinin kaza öncesi evde yaptığı işleri kaza sonrası yapamıyor olması ile doğan masraf hakkıdır.
 • Rehberlik desteği (persoonlijk hulp)
 • Bahçe bakımını yapamamak (zelfwerkzaamheid)
 • Telefon ve posta giderleri (telefon- en portokosten)
 • Gelir kaybı, iş kaybı, kariyer kaybı (verlies van arbeidsvermogen e.d.)
 • Yeni iş arama durumuna düşme (re-integratie)
 • Başka meslek için eğitim (opleiding, cursus)
 • Kazazedenin durumuna göre, sağlık açısından evde yapılması gereken zorunlu değişiklikler
 • Sağlık için kiralanması ya da satın alınması gereken zorunlu malzemeler
 • Eğitim kaybı: en azından yarım sezon ya da bir yıl sınıfta kalma (studievertraging): Her okul için yıllık eğitim kaybı tazminatı farklıdır, örneğin BO:6.025,-; VMBO:13.850; HAVO/MBO:16.850; HBO/WO:20.450,-
 • Dosya kapanma esnasında gelecekteki olası zararlar (toekomstige schade)
 • Yukarıda adı geçmeyen ve kişiden kişeye değişebilecek olan diğer zararlar (overige kosten).
 • Acı parası (smartengeld): Kazadan dolayı çekilen çile, sıkıntı, zahmet, acı ve hayatının olumsuz olarak etkilenmesi ya da altüst olması demektir.

 

Bize ulaşmak çok kolay. 7 ofisimizle sizlere Hollanda genelinde hizmet vermeyi sürdürmekteyiz.