Kaza hukukunda yabancıların yaşadığı sorunlar

Kaza hukukunda yabancıların yaşadığı sorunlar
Hollanda’daki Türkler, Faslılar, aynı zamanda Doğu Avrupa ülke vatandaşları için Hollanda Kaza Hukuku kurumları ile bir çok sorun yaşamaktadırlar. Bu sorunlar daha çok mağdur ile hizmet veren kurum ya da uzman arasındaki iletişim, dil sorunu ve farklı normlar ve değer algılarımından kaynaklanmaktadır.

Sorun ve güven
Randstad Kaza Uzmanı Kurumu (Randstad Letselschade & Advies B.V.) ilk ve öncü bir kültürlerarası kaza hukuku kurumu olarak bu sorunu çok iyi bilmektedir. Dil, kültür ve algılama konusunda deneyimli bir kurum olarak, Letselschaderaad (www.letselschaderaad.nl) kurumunun ortaya koyduğu kurallar dahilinde, mağdurların anlayacağı şekilde hizmet sunmaktadır. Mağdurlar, Hollandalı kaza hukukuku şirketleri, eksperler, sigortalar bu konularda zorlanmakta ve çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadırlar. O nedenle müşterinin seçeceği kurum, dosyasına bakacak uzman ya da avukat için sorunun bilincinde olm ave güven çok önemlidir.

‘Bir dosya ne kadar uzarsa, o kadar avantajlıdır’ anlayışı yanlıştır
Bazı avukatlar gereksiz yere dosyayı uzatmaktadırlar. Bu durum müşterinin lehine olmamaktadır. Dosyanın kapanması, mağdur insanın sağlık anlamında iyileşme sürecine girmesi ya da eski sağlığına kavuşmuş olması ile başlar. Dosya, kaza uzmanı ile mağdur arasında görüşülerek değerlendirildikten sonra kaza tazminatı hesaplamasına geçilebilir. Her zaman şu soru soru sorulmalıdır: Dosya neden kapanmıyor ve ne bekleniyor? Bu sorunun doğru cevabını bulmak gerekir. Dosyanın kapanması için zaman gelmişse, daha bekletmenin kimseye faydası olmayacaktır. Mağdur kişinin bu konuyu iyi anlaması ve değerlendirmesi gerekir. ‘Bir dosya ne kadar uzarsa, o kadar avantajlıdır’ anlayışı yanlıştır. Dosya işleminin uzaması mağdurun menfaatine değil, hizmet verenlerin menfaatine olabilir. Sigortalar ise her zaman için uzlaşarak dosyayı kapatmak isterler.

Mağdur sadece sağlığıyla ilgilenmeli
Mağdur kişi, temsilcisi ile rahatlıkla açık ve net sağlık sürecinin takibi, danışmanlık ve rehberlik hizmetleri, hak edilen tazminatın hesaplanması, dosyanın ne zaman kapanacağı gibi bir çok konuyu konuşabilmelidir.
Biz Randstad Kaza Uzmanı Kurumu olarak, mağdur insan için sadece sağlığıyla ilgilenmeli ve hukuk takibini temsilcisine bırakmalıdır, diyoruz. Bir dosyanın sorunsuz yürütülmesi için de, mağdur üzerine düşen görevleri yapması gerekir, örneğin: Sağlık sürecini iyi izlemeli, gerekli tedavilerini aksatmadan yapmalı, kaza sonrası meydana gelen masraflarla ilgili belgelerini saklamalı, düzenli olarak sağlık süreci, iş durumu ve gerekli bilgi ve belgeleri temsilcisiyle paylaşmalı.

Randstad Kaza Uzmanı’nın hizmet anlayışı
Kaza Hukuku konusunda Hollanda’da öncü kuruluş olan Randstad Kaza Uzmanı Kurumu, Hollanda genelindeki büroları, temsilcileri ve destek noktalarında bünyesindeki avukat, hukukçu, kaza uzmanı, kaza eksperi gibi deneyimli kadrosu ile, kaza mağduru insanların haklarını takip etme ve savunma konusunda; profesyonel kaza hukuku hizmetleri, hak edilen tazminat talebi, müşteri için ücretsiz hukuk hizmeti, hızlı erişim, müşteri memnuniyetine azamı özen gösteren hizmet anlayışıyla, kaza hukuku hizmetlerine bütün kaza mağduru insanlar için tüm hızıyla devam etmektedir.