iskazasi

Bir işletme sahibinin kendisi ya da personelinin herhangi bir kazaya maruz kalması durumunda, hem sağlık hem de işletmesi zarara uğramış demektir.

işletme = işyeri, kurum, kuruluş, şirket, fabrika, vb…

İşletme Sahibi Kaza Mağduru İse
Bir işyeri sahibi kazaya (trafik kazası, işyeri kazası, yanlış tedavi) maruz kaldığında, kısa ya da uzun süre işgöremez duruma düşebilir, hatta kısmen ya da tamamen sakatlık sözkonusu olabilir.

İşletme sahibi, başkasının sebep olduğu bir kaza sonrası kısa ya da uzun süreli çalışamaz duruma düşebilir. Önce sağlık durumunu kontrol altına alarak gerekli tedavilerini yaptırması gerekir. Sağlık durumuna bağlı olarak, işletmede yerine bakacak birini bulmak zorunda kalabilir.

Bu durumda, eğer bir işgöremezlik sigortası varsa (arbeidsongeschiktheidsverzekering: AOV), bu sigortaya başvurması gerekir. Bu sigorta zararın bir kısmını karşılar. Karşılanmayan diğer kısmı için ise, kazaya sebep olan karşı tarafın sigorta şirketinden talep edilir. Bu sigorta sizin sağlık durumunuzu öğrenmek ve belki de araştırma yapmak isteyecektir.

Eğer kazaya başka biri sebep olmuşsa, bütün bu gelir kayıpları, zararlar, ekstra sağlık ve diğer masraflar karşı sigorta şirketinden talep edilir.

İşletme Personeli Kaza Mağduru İse
Aynı şekilde bir işletme sahibi personeli herhangi bir kazaya mağruz kalırsa neler yapılabilir?

Başkasının sebep olduğu bir kazada, işletme personeli mağdur olmuşsa, hem personel hem de işyeri sahibi zararı sözkonusudur. İşveren de, kazazede personelinin çalışamadığı günleri için maaş ödemeye devam etmek zorundadır. Hasta olan personelin maaşı en fazla 2 yıl işveren tarafından ödenir ve daha sonra UWV’ye devredilir. Bu durumda işveren çalışmayan personeline maaş ödeyerek zarara uğramış olur.

İşte bu durumda, hem kazazede, hem de işyeri sahibi kazaya sebep olan karşı tarafın sigorta şirketinden tazminat talep etme hakkı vardır.

Hollanda’da bütün bu konularla ilgili yasalar, kurallar çok karmaşıktır. Bir çok kurum ve kuruluşla iletişim kurmanız, işbirliği yapmanız gerekecektir. Bütün bu yasal hakları izlemek, hak edilen zarar ve tazminatı alabilmek için, sizin adınıza kaza davanızı yürütecek, takip edecek, haklarınızı savunacak, bu alanda uzman ve güvenilir bir kurumu devreye sokmanız gerekmektedir.