schade

İnsan odaklı hasarlarda (immateriële schade) yani kaza tazminatlarında (letselschadevergoeding) hangi hasar kalemleri vardır?

Kazazedenin kendi konumundan kaynaklanan ve kazadan kazaya
farklılıklar gösterecek olan kaza tazminatı hesaplarını genel başlıklarla
sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Kaza terimleri için www.letselschadewoordenboek.nl bakabilirsiniz.

Sağlık Masrafları (medische kosten)
Sağlık sigortası katkı payı, sigorta kapsamında olmayan sağlık masrafları, fizyoterapi (sigortalı olmayan kısmı), farklı tedaviler, ortapedik sağlık malzemeleri, diş ya da protez ihtiyacı gibi gelecekte artabilecek sağlık masrafları.

Yol Parası (reiskosten)
Doktor, hastane, fizyoterapist, psikolog, işyeri doktoru ziyaretleri, taksi tutma zorunluluğu, kaza sonrası zorunlu yapılan yolculuklar gibi…

Ev İşleri (huishoudelijk hulp)
Kaza sonrası önceden yapmakta olduğu evdeki işleri kısmen de olsa yapamama ve bunun için aileden ya da dışardan yardım alma ihtiyacı.

Sağlık Bakımı Hizmeti (Mantelzorg)
Bedensel yaralanmalara göre, hastanenin kontrolünde ilaç tedavilerinin evde yürütülmesi, haftada belirli saat bakım hizmeti.

Kişisel Rehberlik Desteği (persoonlijke begeleiding)
Kazezedenin kendi zorunlu dış işlerinin yürütülmesi, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi gerekebilir.

Ekstra Yaptığı İşler (zelfwerkzaamheid)
Ev içi onarım, boya işleri, tamirat, bahçeye bakma, taşınma gibi yapacağı işleri kaza nedeniyle yapamama. Bu işleri başkasına yaptırabilir ve masrafını talep edebilir.

Kaza Esnasındaki Özel Eşyaları (Materialen/eigen spullen)
Kaza esnasında bisiklet, laptop, telefon, gözlük, giysiler gibi özel eşyalarının zarar görmesi ya da kaybolması. Araba ya da motor taşıt sigortası kapsamında olup, masrafları manevi tazminat dışındadır.

Telefon ve Posta Masrafları
Kaza ile ilgili ve kazadan dolayı yapılacak ekstra telefon ve posta ücretleri de gider kalemleri dahilindir.

Evde Yapılacak Zorunlu Değişiklikler
Kazadan dolayı kazazedenin içinde bulunduğu yeni durumda evde bazı zorunlu değişikliklerin yapılması gerekebilir.

Spor, Yüzma ve Tatil (sporten, zwemmen en vakantie)
Spor programları ya da abonelikleri (fitness, voetballen, zwemmen e.d.), tatil ve benzeri programlarının uygulayamama ya da zorunlu iptal durumları beklenmedik masraf demektir.

Gelir Kaybı (inkomstenverlies)
Kazadan dolayı her türlü gelir kaybı önemli hasar kalemlerinden biridir.

Eğitim, Kariyer ve Sosyal Çevre (studievertraging…)
Kazadan dolayı eğitiminde başarı gösteremeyen, sınıfta kalan, başka branş seçme zorunda kalan ve aynı zamanda eski işi ya da kariyerini yürütemeyecek, eski sosyal çevresini kaybedenlerin tazminat hakkı.

Acı Parası (smartengeld)
Yaralanma, acı çekme, ameliyatlar, yara izleri ve bunun yanında kişinin yaşam sevincinin değişmesi; kısacası kazezedenin tüm olumsuz etkilenmesi sözkonusudur.

Bize Ulaşmak Çok Kolay!
Bize her şekilde ulaşmak çok kolay. Biz ELFI & Randstad Kaza Avukatı www.kazaavukati.nl kurumu olarak, kaza dosyanızı analiz eder ve hemen hukuk sürecini başlatırız. Siz de sadece sağlığınızla ilgilirsiniz. Bizim hukuksal takip hizmetimiz ücretsizdir. Çünkü Hollanda yasalarına göre verdiğimiz hizmet masraflar sorumlu sigortadan talep edilmektedir. Böylece mağdur müşterinin kaza tazminatına hiç dokunulmaz. Hak edilen kaza tazminatı sorumlu sigorta tarafından direkt olarak mağdur müşterinin hesabına yatırılır.

Tatile gideceklere, Haziran ayındaki “Tatil ve Yurtdışı Kazaları” makalemizi hatırlatıyor, ELFI & Randstad Kaza Avukatı kurumu olarak kazasız güzel bir tatil geçirmelerini diliyoruz.